"Top forretninger" sag: 9999
Sager, som vi kalder "skuffeforretninger" -bliver ikke annonceret, og der gives kun nærmere oplysninger til os kendte personer hhv. under diverse , forud aftalte forudsætninger- som bl. andet kræver besvarelse af en tro og love-erklæring.
Alle 3 virksomheder (restaurationer i lejede lokaler) er med ekstrem store regnskabsresultater (iht. branchen) således at der i flere år er opnået en yderst stort EBIT/driftsherreløn. Overtagelsen i 2016 kan aftales nærmere.      -Kun 1 tilbage-