Cafe -
solgt_lille.gifRestauration ( Nordsjælland ) med de store muligheder. Tidligere drevet med stor omsætning og succes. Nærmere informationer ved henvendelse til Gerd Røscher på 4072 4237.