Tidligere Café - Nordsjælland
solgt_lille.gifTidligere Café m/ beliggenhed ved gågaden -lige ved byens center-. Kontakt os for nærmere oplysn. mht. belig-genhed, tidl. driftsform mm.. Vi kan aftale besigtigelse hvor man kan danne sig indtryk om det nødvendige kapitalbehov (udover købsprisen) for nyetablering af stedet.