Cafe / Braseri - Stor Kbh.
solgt_lille.gifCenter café med yderst gode muligheder. Husleje ca. 32.600,- kr./måned + fællesudg. Iht. aftale med den nuvæ-rende ejer kan vi kun give nærme oplysn. om beliggenhed, regnskabsinfo mm. ved pers. henv. / os kendte pers.. Min. kapitalbehov 1,8-2,1 mio. kr..